skip to Main Content

Live:

Nëse jeni duke perdorur chrome për pc ju lutem hapeni një browser tjetër

Live:

Nëse jeni duke perdorur chrome për pc ju lutem hapeni një browser tjetër

Nëse dëshironi të ndiqni ngjarjen në ndonjë platformë tjetër përdorni:

http://broadcast.itprishtina.com:8005/x/11vjetshtet/index.m3u8

http://broadcast.itprishtina.com:8005/x/11vjetshtet/mpegts

Live

Back To Top